Poker Hand Rankings

یکی از عناصر حیاتی برای بازی کردن پوکر و برنده شدن، فهمیدن درست درجه بندی دست های پوکر در مقابل یکدیگر است. این ویدیوی آموزشی در مورد دست های مختلف تگزاس هولدم است و توضیح می دهد که چطور باهم مقایسه می شوند

Bet Sizing

یک مهارت دیگر برای برنده شدن توانایی انتخاب درست مقدار بت است. این ویدیوی آموزشی نحوه صحیح بت کردن را به شما یاد می دهد

C-Betting

یکی از انواع بلاف, بت ادامه دار یا”سی-بت” است. این به این معناست که با هر پرفلاپ تهاجمی ادامه دهید و روی فلاپ بت کنید هر چند دست ن4شما مرتبط باشد یا نه! این ویدیوی آموزشی نحوه عملکرد “سی-بت” را به شما نشان می دهد

Early Position Strategy

شما باید درباره دستهایتان خیلی‌ انتخاب نگر باشید وقتی که‌ در (موقعیت اولی) قرار دارید و (آندر د گان) هستید. شما مجبور هستید که با نقطه ضعف موضعی قابل توجهی‌ بازی‌ کنید، پس فقط بهترین دست شروع میتواند این نقطه ضعف را جبران کند البته اگر فکر می‌کنید که بازیکن آخری فقط قصد دزدیدن بلایند شما را دارد ممکن است نیازمند شوید که گهگاهی با دست ضعیف خود دفاع کنید. در این ویدیوی آموزشی تمام این مسائل را با هم مرور خواهیم کرد

Hidden Draws

بعضي از دراو ها در تگزاس هولدم مي توانند به صورت تصادفي به شما برسند كه تشخيص انها براي حريفتان بسيار مشكل خواهد بود. در این ویدیوی آموزشی به صورت کامل این موضوع و مسائل تحت الشعاع اش را یاد خواهیم گرفت

Laying Traps

بهترین سیاست بعد از این که فلاپ یک دست بزرگ شد معمولا با قدرت بت کردن است, بعضی اوقات یک دست میتواند خیلی قدرتمند باشد که شاید بخواهید آن را آرام بازی کنید و تله بچینید که حریف ها را آرام کنید و حس امنیت به آنها دهید این عملکرد حیله گرانه است و میتواند گاهی نتیجه معکوس بدهد. در این ویدیوی آموزشی ما نحوه صحیح این ترفند را یاد خواهیم گرفت و سعی خواهیم کرد که آن را به درستی در بازی با حریفان انجام دهیم

Middle and Late Position Strategy

شما میتوانید وسعت دست شروع خود را به طور قابل ملاحظه‌ای باز کنید وقتی‌ که در موقعیت میانی (میدل) یا آخری (لیت) قرار دارید، و هر چقدر موقعیت شما دیرتر (لیت) باشد دست شما بازتر است. یکی‌ از بزرگترین اشتباهت که بازندگان مرتکب میشوند بازی‌ کردن دستهای به نظر خوب در موقعیت‌های بد است. ولی‌ به همان اندازه مهم است که بازیکنان بدانند دستهای ضعیف را چگونه در موقعیتهای قوی بازی کنند. در این ویدیوی آموزشی به صورت کامل موقعیت های روی میز را بررسی خواهیم کرد

Other Poker Playing Styles

در این ویدیوی آموزشی استایل های مختلف بازی کردن روی میز را یاد خواهیم گرفت که بسیار مهم است و هر پوکرباز حرفه ای باید آنها را بداند در کل استایل های بازی کردن می تواند به دسته های زیر تقسیم شوند Tight , Loose , Aggressive , Passive

Playing Draws

بعضي اوقات زمينه كارتهايی ميارد كه پتانسيل ارتقا دست شما در (ریور) و (ترن) را نشان مي دهد. این ها را به عنوان “دراو” می شناسیم و در این ویدیوی آموزشی مسئله دراو ها را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد

Playing Made Hands

هر از چندگاهي، شما به يك فلاپ با يك ميد هند خيلي قوي بر خواهيد خورد و نگراني اصلي شما اين خواهد بود كه چطور بيشترين بازده را از خوش شانسي خود بدست آوريد. در این ویدیوی آموزشی نحوه بازی کردن “مید هند” ها را یاد خواهیم گرفت