Poker Hands Ranking

Poker Basics

  شما می توانید یک دست پوکر را از 2 طریق برنده شوید: یا اینکه همه ی حریف ها را مجبور به فولد زدن کنید یا اینکه در لحظه رونمایی بهترین دست را داشته باشید. بنابراین باید به ترتیب دستها را بدانید 

در تگزاس هولدم، بازیکنان با استفاده از 2 (هول کارت) و 5 کارت (کامیونیتی) بهترین دست را درست می کنند یک دست پوکر باید از 5 کارت تشکیل شود و مهم نیست که از چند تا از (هول کارت)های دست خود استفاده کنید. بعضی اوقات از هر دو کارت و بعضی اوقات از یک کارت و ممکن است از هیچ کدام استفاده نکنید. اگر کارتهای کامیونیتی برای مثال (10دل, سرباز دل, بی بی دل, شاه دل, تک دل) باشند، تمام بازیکنان باقی مانده رویال فلاش خواهند بود. غیر ممکن است که با هول کارت از این دست برد

   Hand Ranking

 ارزش دست پوکر از نادر بودن آن مشخص می شود، معمولی ترین دست ها ارزش کمتری نسبت به دست های نادر و کمیاب دارند. لیست کامل دستهای پوکر در زیر آمده است که به ترتیب ارزش دست ها, دسته بندی شده

   High Carts

 اگر هیچ پیر یا استریت یا فلاش و غیره … ندارید، پس قوی ترین کارت در دست شما به عنوان کارت قطعی شما در نظر گرفته می شود (های کارت). اگر بهترین کارت دست تک است و دیگر هیچ ترکیب دست پوکری وجود ندارد، به عنوان (های تک) شناخته می شود

One pair

 اگر شما می توانید ۱ دست بسازید که از دو کارت مشابه تشکیل شده باشد شما وان پیر خواهید داشت. بهترین دست شامل دو عدد تک و یک شاه (کیکر) است. یک جفت پیر تک از همه پیر های دیگر با ارزش تر و قوی تر است. اگر یک حریف دیگر هم یک جفت پیر داشته باشد شاه به عنوان مشخص کننده بازی استفاده می شود

 Tow Pair

 – اگر شما در دستتان دو جفت پیر مختلف دارید پس شما 2 پیر دارید. در دست بالا شما 2 پیر شاه و بی بی دارید. رتبه و ارزش کارت ها مهم است. 2 پیر شاه و بی بی به 2 پیر بی بی و سرباز غالب است.و بزرگترین پیر همیشه مشخص کننده است. 2 پیر (تک و ۳) از 2 پیر (شاه و بی بی) قوی تر است و برنده می شود 

Three of Kind

 سه کارت مشابه به عنوان (تری آف کایند) بعضی اوقات به عنوان (تریپس) و (ست) نیز شناخته می شوند. بسته به نوع چینش دقیق دست. وقتی که دو کارت دست خود شبیه باشندو یکی از کارت های کامیونیتی شبیه کارت های دست خود باشد در این موقع می گوییم ست شده. اگر شما (جفت تک) در دست دارید و زمینه بازی (تک, 2, 3, 9, سرباز) باشد شما با (تک) ست دارید. تریپس وقتی اتفاق می افتد که روی زمین پیر باشد و یکی از برگه های شما با آن پیر زمین یکی است. ست از تریپ به مراتب بهتر است چون ریسک کمتری دارد.شما در تریپ ممکن است مشکل این را داشته باشید که یکی از حریفانتان هم تری اف کایند مشابه شما را داشته باشد اما با یک کیکر بهتر یا حتی فول هاوس 

Straight

 – یک استریت از ۵ کارت متوالی از خالهای مختلف تشکیل شده است. دست بالا کینگ (های استریت) است. از آنجایی که بالاترین برگه شاه است.اگر دو بازیکن استریت شوند بازیکن با کارت بالاتر برنده می شود 

Flush

 – فلاش از ۵ کارت از یک خال تشکیل شده است.مهم نیست چه خالی باشد. مهم ارزش و رتبه کارت است که مهم است وقتی با حریفتان هر دو فلاش باشید. نات فلاش اسمی است که به بالاترین فلاش ممکن داده اند. معمولا با (های تک). اگر هول کارت شما (تک پیک و شاه پیک) باشید و فلاپ (10پیک, 5پیک, 7پیک) باشد شما نات فلاش خواهید بود.اگر دو بازیکن فلاش باشند بازیکن با های کارت بالاتر برنده می شود. اگر دو بازیکن های کارت برابر داشته باشند دومین های کارت برنده خواهد شد 

Full House

 فول هاوس از یک تری اف کایند و یک پیر تشکیل شده است. اگر شما (جفت تک) دارید و فلاپ (تک, 7, 7) است. دست بالا (ایسس فول اف سون) خوانده می شود.چون بازیکن ۳ عدد تک و دو عدد ۷ دارد. ترتیب و قدرت کارت ها در تری اف کایند مهم است

Four of Kind

 فور آف کایند همچنین به عنوان (کوادس) شناخته می شود.شامل ۴ کارت از ۱ رتبه یا عدد و یک کارت دیگر از یک عدد دیگر. اگر دو بازیکن فور اف کایند داشته باشند که خیلی نادر است فور اف کایند با کارت بالاتر برنده می شود

Straight Flush

 استریت فلاش از ۵ کارت متوالی از ۱ خال تشکیل شده است. اگر دو بازیکن استریت فلاش داشته باشند استریت فلاش بالاتر برنده می شود. بالاترین استریت فلاش ممکن و بهترین دست پوکر (ایس های استریت فلاش) است که به عنوان (رویال فلاش) هم شناخته می شود

Royal Flush

 رویال فلاش از یک استرایت از ۱۰ تا تک تشکیل شده از ۱ خال. رویال فلاش به صورت خیلی استثتایی نادر است و قوی ترین دست پوکر است

   Split Pot

 اگر دو یا بیشتر از دو بازیکن به مرحله رو کردن برسند که دست های کاملا یکسان دارند. پوت تقسیم خواهد شد و هر بازیکن مقدار برابر از سهم خود در پوت خواهد برد. اسپلیت پوت معمولا در هولدم اتفاق می افتد چون ۵ تا از ۷ کارت برای همه بازیکنان یکسان هستند.اگر دو کارت آخر هم شبیه به هم باشند یا مورد نیاز نباشند برای ساختن بهترین دست, بنابراین پوت به صورت اتوماتیک تقسیم می شود. وقتی هردو بازیکن با دست های یکسان شروع می کنند برای مثال (تک و 10) در برابر (تک و 10) نتیجه همیشه به اسپلیت پوت منتهی می شود

   The Kicker

 همانطور که در بعضی از مثال های قبل گفتیم کیکر مشخص می کند که کی برنده نهایی مرحله رونمایی خواهد بود. اگر هردو بازیکن دست های یکسان داشته باشند این جزو کلیدی در ساختن دست نیست اما می تواند تصمیم گیرنده باشد که چه کسی برنده است. یک دست از ۵ کارت تشکیل می شود ولی فقط (فول هاوس) و (استریت فلاش) از همه ۵ کارت استفاده می کنند. به هر حال با دست هایی که در آن به همه ۵ کارت نیازی نیست برای ساختن دست مثل (تری اف کایند) یا (2 پیر), کارت های دیگر می توانند سرنوشت ساز باشند

How To Play Poker

Poker Basics

هر دست پوکر با 2 بازیکن سمت چپه (دیلر) که مجبور به بت هستند شروع می شود. این دو (اسمال بلایند)  و (بیگ بلایند) نامیده میشوند. دلیل این بت اجباری این است که مطمئن بشین که همیشه چیپس روی میز هست برای بازی. چون اگر چیزی در پات نباشد هیچ کس مایل به بازی نخواهد بود مگر اینکه کارت خیلی خوب داشته باشد

حتی با دست شروع خیلی خوب بازیکن باید هوشیار باشد و روی میز را با دقت نگاه کند که رقیبانش چه حرکتی می کنند. از آنجایی که حرکتشان ممکن است نشان دهد که دستشان چقدر قوی است. بالاتر از همه چیز, دانستن قوانین پوکر کلید بازی کردن موفقیت آمیز است 

وقتی که نوبت عمل کردن در بازی به شما می رسد چندین گزینه ی مختلف پیش روی شما هست

Check

 اگر هیچ کس ریس نداده باشد قبل از اینکه نوبت شما برسد، شما قابلیت این را دارید که چک بزنید. این به این معنی است که مجبور نیستید که هیچ پولی در پات بزارید و نوبت را پاس بدید به بازیکن بعدی در سمت چپ شما روی میز

   Bet

 اگر هیچ کسی بت را افزایش نداده باشد قبل از اینکه نوبت به شما برسد شما می توانید بت  کنید. به این معنی که شما مقداری پول در پات می زارید و بقیه مجبورند حداقل به اندازه ی پول شما پول بزارند اگر تمایل به ادامه بازی دارند

   Fold

 اگر بازیکنی قبل از اینکه نوبت شما برسد بت کرده باشد و شما کارتهای شروع بازی را نمی پسندید قابلیت فولد زدن را دارید. به این معنی که دیگر جایی در آن بازی ندارید

   Call

 اگر بازیکنی قبل از اینکه نوبت شما بشود بت  کند و شما فکر می کنید که دستتان به اندازه کافی قوی هست که ادامه دهید قابلیت این را دارید که کال کنید. به این معنی که برابر مقداری که بازیکن قبلی بت کرده بت کنید

   Raise

 اگر بازیکنی قبل از شما بت کند و شما کارت های قوی در دست دارید توصیه می شود که ریس بدهید و روی حریفتان فشار وارد کنید.   

Texas Holdem Rules

Poker Basics

  تگزاس هولدم با استفاده از دسته کارت 52 تایی بازی می شود، و بین 2 تا 10 بازیکن . تورنومنت های بزرگ ممکن است شامل چند صد بازیکن باشد اما در طول هر دست، بازیکن تنها با کسانی که روی میزش هستند در رقابت است 

قبل از هر دست، یک بازیکن توسط مهره دیلر یا دکمه دیلر به عنوان دیلر مشخص می شود. این شخص در واقع کارت ها را پخش نمی کند – مخصوصا به صورت آنلاین  جایی که به صورت اتوماتیک انجام می شود – اما جایگاه دیلر مشخص می کند کدام 2 بازیکن (اسمال بلایند)  و (بیگ بلایند)  خواهند بود 

دو بازیکن سمت چپ دیلر باید بت اجباری کنند – چون این بت ها انجام شده اند حتی قبل از اینکه برگه هایش را دیده باشد. بازیکن اول سمت چپ دیلر (اسمال بلایند) را قرار خواهد داد و بقیه بازیکنان روی میز (بیگ بلایند) را قرار می دهند که معمولا دو برابر اسمال بلایند است 

بعد از اینکه بلایندها قرار داده شدند، به همه بازیکن ها 2 کارت داده خواهد شد به صورت روبه پایین. این ها به عنوان (هول کارت) شناخته می شوند، و فقط توسط یک بازیکن می توانند بازی و رویت شوند. در آخر دست، 5 کارت دیگر (کامیونیتی) پخش خواهد شد, به صورت رو به بالا در وسط میز چیده می شود که برای همه باریکنان قابل رویت می باشد 

سه کارت (کامیونیتی) با هم در وسط قرار می گیرند ( به عنوان فلاپ شناخته می شوند ) بعد کارت چهارم روی میز قرار گرفته می شود ( به عنوان ترن شناخته می شود)، و بعد کارت پنجم قرار داده می شود ( به عنوان ریور شناخته می شود) به ازای هر دفعه که کارت دیل می شود یک راند بت می شود 

هدف از پوکر این هست که از بین 7 کارت موجود بهترین 5 کارت را بسازیم ( 5 کارت روی میز و 2 کارت در دست)

THE FOUR BETTING ROUNDS

 چهار راند بت کردن 

اگر یک دست پوکر تا آخر بازی شود، 4 راند بت کردن خواهیم داشت – یا 4 دوره که در طول آن بازیکنان می توانند چیپس هایشان را در پات قرار دهند, یک بازیکن همچنین می تواند فولد بزند و از بازی کناره گیری کند

Pre Flop – The First Round of Betting

پر فلاپ – اولین راند بت کردن  

اولین راند بت قبل از اینکه اولین کارت های کامیونیتی روی میز قرار گیرد انجام می شود. این عمل به عنوان “پرفلاپ” شناخته می شود و در این مرحله بازیکنان فقط از روی قدرت کارتی که در دست دارند شرط بندی می کنند 

اولین بازیکنی که سمت چپ بیگ بلایند نشسته است باید اول از همه عمل کند – جایگاهی که به عنوان (آندر د گان) یا زیر تفنگ شناخته می شود. بازیکنان به صورت نوبتی عمل می کنند و به صورت ساعتگرد حرکت می کنند 

وقتی نوبت شما باشد آپشن های زیر را دارید 

Fold

 به این معنی است که دیگر نمی خواهید بازی کنید، باید کارتهایتان را وسط میز بیندازید. شما دیگر هیچ مالکیتی نسبت به پولی که در پات هست ندارید، حتی اگر یکی از بلایندها را پرداخت کرده باشید 

Call

 به این معنی که شما می خواهید برابر با بت حاضر به بازی ادامه دهید. پرفلاپ حداقل باید برابر بیگ بلایند باشد و می تواند بیشتر باشد اگر یکی از بازیکن ها ریس بدهد 

Raise

 به این معنی که شما می خواهید بت کنونی را افزایش دهید. اگر هیچ کس قبل از شما ریس نداده باشد شما می توانید خود ریس کنید 

اگر در جایگاه بیگ بلایند نشسته باشید و هیچ کس قبل شما ریس نداده باشد آپشن “چک” را خواهید داشت. به این معنی که دیگر تمایلی ندارید چیپس بیشتری در پات بزارید 

راند بت در صورتی کامل می شود که همه بازیکنان یا فولد داده باشند یا اینکه قبول کنند که برابر بت چیپس بزارند

The Flop – The Second Round Of Betting

 فلاپ – راند دوم بت 

بعد ازینکه راند اول بت کردن کامل شد, اولین 3کارت کامیونیتی در وسط میز رونمایی می شوند. که این به عنوان “فلاپ” شناخته می شود 

آغاز بت کردن در این راند با بازیکن سمت چپ دیلر آغاز می شود 

اگر کسی بت نکند شما می توانید چک بزنید و همچنین همانند پرفلاپ می توانید از گزینه های فولد, کال و ریس استفاده کنید 

بعد از کامل شدن این راند (که یا همه فولد میزنند و بازی تمام می شود و یا بازیکنان به اندازه مقدار بت موجود, چیپس در پات می گذارند و بازی ادامه پیدا می کند), راند بعد آغاز می شود

The Turn – The Third Round of Betting

ترن – راند سوم بت 

وقتی همه بت ها انجام شد در دومین راند بت، حداقل 2 بازیکن کارت دارند، کارت کامیونیتی چهارم روی زمین گذاشته خواهد شد. این به عنوان “ترن” شناخته شده است. یک راند دیگر بت کردن شروع می شود، و با اولین بازیکن سمت چپ دیلر شروع می شود. همین ترتیب را دقیقا همان طور که بعد از فلاپ بازی کردیم بازی می کنیم

Ther River – The Fourth Round of Betting

 ریور – راند چهارم بت 

وقتی همه بت ها انجام شد در دومین راند بت کردن، برگ پنجم و کامیونیتی  آخر روی میز قرار خواهد گرفت. این به عنوان “ریور” شناخته می شود. راند نهایی بت کردن شروع می شود، دوباره با اولین بازیکن سمت چپ دیلر شروع می شود 

هر بازیکنی که کارت داشته باشد به مرحله رونمایی می رود

Showdown

رونمایی 

بعد از اینکه آخرین راند بت کردن کامل شده هر بازیکن باید بهترین 5 کارت خود را از 7 کارت موجود بسازد که از ترکیب 2 هول کارت و 5 کارت کامیونیتی تشکیل شده 

تا به اینجا، همه ی بازیکنانی که در بازی مانده اند باید دستشان را رو کنند، که بهترین دست مشخص می شود. بازیکنی که بهترین و قوی ترین دست را داشته باشد پات را برنده می شود  

Poker Showdown

Poker Basics

  اگر بعد از تمام شدن تمام راندهای بت کردن بیشتر از یک بازیکن در پات باشد، دست ها به مرحله رونمایی می روند. این زمانی است که بازیکنان باقی مانده، دست های خود را رو می کنند تا تصمیم بگیرند چه کسی دست قوی تری دارند و برنده پات چه کسی است 

در حالیکه تمام بازیکنان باقی مانده اختیار رو کردن دست هایتان را دارند، در خیلی موارد بازیکنانی که بازنده هستند، انتخاب می کنند که دست خو را با پرت کردن نشان ندهند که به 1.(ماکینگ) معروف است 

اگر شما آنلاین بازی می کنید، به شما گزینه ی پرت کردن برگ ها بدون رو کردن یا نشان دادن به میز داده می شود 

   1. mucking  

Limit Holdem – An Introduction

Poker Basics

لیمیت هولدم با وجود اینکه مثل قبلاً محبوب نیست، همچنان در سرتاسر دنیا بازی می‌شود. این یک بازی خوب برای تازه‌کارها است، از آنجا که ریسک این بازی از (نو لیمیت هولدم) کمتر است، بعلاوه مهارتی که در لیمیت یاد می‌گیرید برای بازی کردن در بازی‌های دیگر پوکر کارآمد می‌باشد. یکی دیگر از دلایل که برای تازه‌کارها خوب است این است که در هر دفعه مقدار ثابتی می‌توانید بت کنید. این یعنی نیازی نیست که نگران باشید که هر دفعه چقدر باید بت کنید، و به نسبت مقدار کمی چیپس را در هر دست می بازید. لیمیت هولدم اغلب می تواند شامل تصمیمات پیچیده‌ای باشد که به این معنی است که بازیکنان حرفه‌ای می‌توانند برتری داشته باشند ب حریفانشان، از آنجایی که آنها می‌دانند که چطور بازی درست را به اجرا بگذارند 

معرفی نامه این سری مقاله‌ها 

این دوره شامل گزیده‌ای از پرفروش‌ترین کتاب (اینترنت تگزاس هولدم) نوشته‌ی متیو هیگر است

هدف این است که به شما یک استراتژی دقیق برای شکست دادن شرط‌های کوچک روی میزهای (فیکسد لیمیت) با استفاده از روش 1.(تایت اگرسیو) یا (تنگ دست و تهاجمی) نشان دهیم 

مقاله‌ی پرفلاپ به شما آموزش می‌دهد که چطور دست خود را  براساس قدرت دست، بازی حریف و موقعیت شما روی میز بازی کنید. این مقاله به شما جدولی برای استارتینگ هند ارایه می دهد که به شما توضیحات لازم برای هر موقعیت در پرفلاپ را نشان میدهد می دهد 

مقاله‌ی فلاپ در چندین مثال به شما یاد می‌دهد که چطور دست خود را روی فلاپ ارزیابی کنید 

مقاله‌ی (ترن)  به شما دستورالعمل ‌های صریح در مورد نحوه‌ی بازی در ترن یا حرکات مختلف بت کردن یاد می دهد 

مقاله‌ی ریور: تصمیم شما در ریور میتواند بهای سنگینی داشته باشد، این مقاله به شما یاد می‌دهدکه چطور بیشترین مقدار را برنده شوید و کمترین مقدار ممکن را ببازید 

اینجا یک استراتژی برای چطور بازی کردن (فیکسد لیمیت هولدم) و چند استراتژي پایدار داریم 

The Blinds

بلایندها در بازی‌های (لیمیت) به مراتب بیشتر از (نو لیمیت) هستند. برای مثال در یک لیمیت گیم ½دلاری، بلایندها 0.5 و 1دلار خواهند بود. داشتن بلایندهای بزرگتر بازی را از بلایندها شروع می‌کند و دفاع از آنان را مهم‌تر می کند، اما باعث می‌شود که دزدین آنها سودآورتر باشد 

Playing draws

دراو های قوی، مانند (اوپن-اندد استریت دراو) و (فلاش دراو)، تقریبا می‌توان همیشه به طور سودآور آنها را در لیمیت هولدم بازی کرد. این به این خاطر است که فقط مقدار ثابتی می‌توانید بت کنید که به نسبت از مقدار پات کمتر می باشد. برای مثال اگر 20دلار در پات باشد و حریف شما 4دلار بت کند، پس شما فقط باید 4دلار ریسک کنید برای اینکه 24دلار برنده شوید . این به این معنی است که نیاز نیست حتما دست شما ساخته شود که بخواهید ریسک کنید 

این می‌تواند لیمیت هولدم را خسته کننده کند چون همیشه نمی توانید دست قوی خود را در مقابل دست‌های دراو محافظت کنید. با این حال این یعنی می توانید در برابر یک دست قوی کال کنید با 4 عدد کارت که شاید به استریت یا فلاش برسید و پات بزرگی برنده شوید اگر دستتان تکمیل شود 

Playing Tight-Aggressive

بعدا نگاهی به بازی (تایت اگرسیو) با جزئیات بیشتر خواهیم انداخت، اما ارزش این را دارد که متذکر شویم که می تواند استراتژی ای قوی موقع بازی کردن لیمیت هولدم باشد. چون خیلی مهم است که فقط دست‌های قوی را بازی کنیم و دست‌های ضعیف را فولد بزنیم. تازه‌کارها ممکن است این روش را برای اوایل کسل کننده بدانند، اما صبوری شما در درازمدت نتیجه خواهد داد. وقتی شما دست قوی دارید، آنرا تهاجمی بازی کنید اگر موقعیت درست بود، مخصوصاً وقتی دراو هستید. حتی اگر دست خیلی بزرگی ندارید، تهاجمی بازی کردن آن روی حریف فشار زیادی وارد می‌کند و خوشبختانه آنها را مجبور به فولد زدن می کند

Consider how many tables to play

تازه کارها باید همزمان فقط روی یک میز بازی کنند برای اینکه بتوانند به طور کامل روی بازی تمرکز کنند. بازیکنان با تجربه‌تر می‌توانند همزمان روی 2 یا میزهای بیشتری بازی کنند، اما مهم است که روی تعداد میزی بازی کنید که به شما زمان کافی برای گرفتن بهترین تصمیم ممکن را بدهد

 Other Fixed Limit Strategy

منتظر شدن برای بیگ بلایند باعث صرفه‌جویی در پول می‌شود. ممکن است برای چند دست منتظر بمانید تا اینکه بیگ بلایند شوید، اما ارزش انتظار را دارد. بنابراین فقط زمانی که مجبور هستید پول بدهید. از آنجایی که بی معنی است که برای بیگ بلایند پول دهید وقتی که قصد دارید بیشتر اوقات فولد بدهید 

باید برابر 25 بت بزرگ (بای این) کنید. مفهوم پشت این حرکت این است که دست کم باید 12 بت بزرگ داشته باشید قبل از شروع دست (میز 0/04 / 0/02دلاری، که برابر 1دلار است). سپس اگر یک مانستر هند برایتان آمد، می‌توانید تا ماکسیموم ریس دهید در هر 4 راند بت کردن برای بدست آوردن بیشترین سود. برای انجام دادن این به 12 بت بزرگ نیاز دارید اگر کمتر از 25 بت بزرگ (بای این) کنید، به محض اینکه یک دست را ببازید باید دوباره (بای این) کنید

1. tight-aggressive